Vägmarkering

  Markering av parkeringar och vägar Produkter för försäljning Uthyrning av arbetskraft och verkstadsarbete Prisinformation Kontaktinformation Startsidan
Stella utför vägmarkering med färg eller termoplast enligt Vägverksstandard och/eller kundens önskemål - det finns dock ett par saker som kunden bör veta om de olika materialen innan beställning görs.

Färgbaserad markering är den billigaste, och har också den bästa lystern. Dessutom kan den ofta appliceras direkt på betong med god vidhäftning. Nackdelen är att den inte håller lika länge som termoplast på hårt trafikerade ytor. Färg är oftast det lämpligaste alternativet inomhus - det beror på att termoplastmassan samlar smuts på ytan,  utomhus slits denna bort av trafiken i kombination med regn.  Nylagd massa svärtas dessutom en del av bildäcken vilket utomhus snabbt försvinner - dock kan det ta månader innan detta skett inomhus. Hårt trafikerade parkeringar och vägar utomhus bör oftast målas med termoplastmassa med tanke på slitaget.

Det går utmärkt att lägga färg ovanpå en gammal massalinje, men det går inte att göra tvärtom utan att använda en primer.

Prefabricerade symboler finns att tillgå i form av pilar, cykelsymboler, handikappsymboler och liknande. Dessa är gjorda av termoplast som är mindre benägen att samla smuts än den smälta massa man normalt sett applicerar. De ger en bättre ytfinish, men kostar mer.

Se lathund nedan för materialval:

  Färg Termoplastmassa Prefabricerat
Asfalt med lite trafik Fungerar utmärkt Fungerar utmärkt Fungerar utmärkt
Asfalt med mycket trafik Fungerar Fungerar utmärkt Fungerar utmärkt
Asfalt inomhus - lite trafik Fungerar utmärkt Fungerar Fungerar utmärkt
Asfalt inomhus - mycket trafik Fungerar Fungerar Fungerar utmärkt
Betong utomhus Fungerar utmärkt Endast med primer Endast med primer
Betong inomhus Fungerar utmärkt Endast med primer Endast med primer
Förseglad betong Fungerar utmärkt Endast med primer Endast med primer
Gatsten Fungerar Endast med primer Endast med primer

Direkt till prislistan